Izjava o skladnosti (ZDSMA) - Portorož in Piran
Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Izjava o dostopnosti

Na Turističnem združenju Portorož se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletnega mesta www.portoroz.si vskladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno mesto Turističnega združenja Portorož – www.portoroz.si

Skrbnik spletnega mesta je Turistično združenje Portorož.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralnik zaslona, brajeva vrstica),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto www.portoroz.si  dosega raven dostopnosti AA, kot je določena v smernicah za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 in je zaradi izjem, ki jih navajamo v nadaljevanju, delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Določena vsebina je dostopna zgolj registriranim uporabnikom, ki so člani določene skupine. To so posamezne informacije, gradiva, stališča ipd., ki so dostopna zgolj posameznim članom mestnega sveta, odborov, komisij ter drugih delovnih teles.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 9. 6. 2023 z uporabo metode iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Turističnega združenja Portorož za osebe s posebnimi potrebami ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite:

 • pisno po navadni pošti na naslov: Turistično združenje Portorož, Obala 16, 6320 Portorož;
 • elektronsko po elektronski pošti na naslov digital@portoroz.si;
 • pokliče na telefonsko številko 05 673 82 60.

V zadevo obvezno pripišite »Spletna stran – dostopnost za ranljive skupine«.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Nedostopna vsebina na spletnem mestu

Dostopnost spletišča www.izola.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente za dostop. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Posamezne elemente dostopnosti smo lahko izboljšali in jih prilagodili določilom ZDSMA v skladu z možnostmi. Nekatere spletne vsebine pa ne morejo izpolnjevati vseh zahtev glede dostopnosti. Njihovo dokončno prilagajanje zahtevam bi bilo, predvsem z vidika kompleksnosti vsebin, nesmotrno v smislu nesorazmernega bremena v finančnem in kadrovskem pogledu.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani podpisani in žigosani dokumenti v PDF obliki zapisa;
 • programsko generirani dokumenti (izpisi iz finančno – računovodskih aplikacij);
 • različne kompleksne tabele s podatki;
 • slikovni material ni (v celoti) opremljen z alternativnim besedilom.

Za informacijo glede pridobitve podatkov in dokumentov v dostopni obliki lahko pokličete na telefonsko številko 05 673 82 60.ali pišete na elektronski naslov digital@portoroz.si;
Podrobnosti pridobitve informaciji so opisane v rubriki Povratne in kontaktne informacije.