Koronavirus (Covid-19) - Portorož in Piran

Koronavirus (Covid-19)

Na tej strani lahko najdete vse osnovne informacije in vire informacij o koronavirusu, če potujete ali se trenutno nahajate v Portorožu & Piranu. 

Turistično združenje Portorož pozorno spremlja razmere v zvezi s širjenjem Covida-19. Smo v stalnem stiku s Slovensko turistično agencijo, sledimo napotkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje (MZ) in drugih ustreznih virov. 

Najnovejše informacije

Poiščite najnovejše informacije o številu potrjenih okužb s koronavirusom in najpomembnejših pojasnilih glede trenutnih omejitev v Sloveniji.  

Preglejte najnovejše informacije, ki veljajo med decembrskimi prazniki.

Od 15. septembra dalje morajo pogoj PCT (pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja) izpolnjevati vsi zaposleni kot tudi uporabniki storitev ali dejavnosti. Pogoj PCT posameznik izpolnjuje, če se izkaže z osebnim dokumentom in pa veljavnim PCT potrdilom.

!!!POZOR: 0d 24. 12. 2021 se za uporabnike storitev ali dejavnosti kot izpolnjen pogoj T (testiranje) štejeta negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur, ali negativni HAG test, ki ni starejši od 24 ur. 


Izpolnjevanje pogoja PCT je obvezno:

•   v gostinskih obratih,
•   pri koriščenju wellness, kozmetičnih in frizerskih storitvah,
•    v nastanitvah,
•    pri kulturnih dejavnostih,
•  na bencinskih črpalkah,
•  pri koriščenju javnega prevoza
• trgovinah z oblačili, belo tehniko ipd.
• v verskih objektih in kulturnih ustanovah pri kongresni dejavnosti
• pri koriščenju zdravstvenih storitev
• na prireditvah. 

***************************************

Gostinski obrati

Med 5. in 22. uro za goste, ki sedijo. Število gostov je omejeno. Obratovanje diskotek, klubov in gostinskih lokalov z glasbo za ples oz. družabnim programom ni dovoljeno.

 

Omejitev zbiranja

Prepovedano je zbiranje ljudi (dovoljeno je le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva).

 

Trgovine

Za vstop v trgovine in trgovske centre je obvezen pogoj PCT, razen za prodajalne, ki zagotavljajo nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, če se ne nahajajo znotraj trgovskih centrov. V prodajalnah, kjer PCT pogoj ni obvezen, velja omejitev števila strank na 10 m2 na osebo.

 

Javne prireditve

Prepovedane so javne prireditve, javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti (razen če ni v odlokih ali drugih aktih Vlade RS določeno drugače).

 

Javne kulturne prireditve

Javne kulturne prireditve so v zaprtih in na odprtih javnih prostorih dovoljene izključno s sedišči (pri postavljenih sediščih z medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra, pri fiksnih pa z enim vmesnim prostim sediščem). Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT, obvezna je uporaba zaščitnih mask. Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena.

 

Javne športne prireditve

Javne športne prireditve so dovoljene le na prostorih s fiksnimi sedišči, obvezna je uporaba zaščitnih mask, med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencem nista dovoljena.


Kongresna in sejemska dejavnost

Kongresi, sejmi in podobno so dovoljeni na odprtih površinah in v zaprtih prostorih, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski dejavnosti se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev.

 

Verski obredi

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT, uporabi zaščitnih mask in vzdrževanju medsebojne razdalje 1,5 metra.


Smučanje in uporaba žičniških naprav

Uporaba žičniških naprav je mogoča le ob izpolnjevanju pogoja PCT. V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od 6 let. obvezna uporaba kirurške maske ali FFP2 maske, v odprtih napravah pa je uporaba maske obvezna le, če med uporabniki naprav ni zagotovljena medsebojna razdalja 1,5 m (izjema so otroci do 6. leta starosti in osebe s posebnimi potrebami). Okna morajo biti ves čas odprta. 


******************************************************************


Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT so:
• osebe, mlajše od 12 let,
• osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
• pri nujni oskrbi z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (trgovine z živili in pijačo, specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki in podobno, a le, če niso znotraj trgovskih centrov),
• pri nujni medicinski pomoči,
• vsi, ki prihajajo na cepljenje proti covidu-19 in gripi ter tisti, ki prihajajo na testiranje glede okužbe z novim koronavirusom,
 uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi ne prevzema nastale pravne posledice,
• uporabniki storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe.

**************************************************
Uporaba zaščitne maske

Trenutno v Republiki Sloveniji velja, da je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (maske iz blaga niso dovoljene!):

• v dejavnostih in pri izvajanju vseh storitev, kjer prihaja do medsebojnega stika (tudi ob izpolnjenem pogoju PC),
• pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih,
• pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, 
• v osebnih vozilih (razen, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva).

 

Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

 ***********************************************************

Uporaba mask pa ni potrebna za: 

• otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
• govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
• nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
• osebe, ki izvajajo športno vadbo,
• goste, sedeče za mizo (ob upoštevanju pogoja PCT) v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
• na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.


Ponudniki morajo pri potrošnikih preverjati izpolnjevanje pogoja PCT pred vstopom v notranjost gostinskih lokalov, nastanitvene obrate, notranje prostore sejemske ali kongresne dejavnosti ter igralnice. Prav tako morajo organizatorji javnih prireditev, shodov, kulturnih prireditev in športnih tekmovanj ter upravljavci žičniških naprav preverjati izpolnjevanje pogoja PCT pri udeležencih prireditev oziroma uporabnikih naprav pred njihovim vstopom v prostor. 

Na prostem je potrebno zagotoviti medosebno razdaljo 1,5 metra


Več informacij vlade RS o prehodu državnih meja.


Turistične informacijske pisarne v Portorožu (tel.: +386 (0)5 674 22 20), Piranu (tel.: +386 (0)5 673 44 40) in Padni (tel.:+386 (0)40 518 563 ) so odprte, za 

informacije pa smo na voljo tudi na info@portoroz.si

Medicinska pomoč

Če začutite simptome možne okužbe s covid-19 (kašelj, vročina, težko dihanje), pokličite 112 za dodatna navodila. 

Klicni center korona virus s posodobljene informacije je na voljo brezplačno na telefonski številki 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550 od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00 uro. Na vaša vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom ustreznih strokovnjakov. 

Testiranja

Termini testiranja s hitrimi antigenskimi testi na Covid-19 v Občini Piran: HAG testi


1.  ZD Piran

– ponedeljek, sreda: 09:00-14:00
– torek, četrtek: 09:00-12:00
– petek: 10:00-15:00


*******************************************************************************

2.  LifeClass Hotels & Spa

Testiranje poteka od ponedeljka do sobote med 08.00 in 16.00 oz. po dogovoru pa je možno tudi testiranje izven delovnega časa, po predhodni najavi (vsaj 24-ur pred želenim testiranjem).

Izvajajo hitre antigenske teste in Za rezervacije termina in informacije je osebje Covid-točke dosegljivo na telefonski številki 080 1234 ali po elektronski pošti medical@lifeclass.net.

***********************************************************

3. GroMed otrorinolaringologija d.o.o. - Supermarket Mercator Lucija 

pon-pet: 9.00-20.00

Brezplačni HAG testi za državljane RS s kartico ZZZS. 

**************************************************

4. Estetika Fabjan - Portorož (parkirišče Kaštel, nasproti TIC Portorož)

pon-čet: 07.00-09.00; 18.00-20.00

pet-ned: 08.00-20.00

Izvajajo hitre antigenske teste (z kartico ZZZS) in samoplačniške PCR teste (100 €). 

*******************************************************************************


6. Informacije o možnostih testiranja tujih turistov po celotni Sloveniji.

Več informacij