Naravne znamenitosti - Portorož in Piran

Strunjanske soline

Strunjanske soline so del Naravnega rezervata Strunjan – Stjuža in veljajo za najmanjše in najsevernejše soline v Sredozemlju. Nekoč so takoj za Sečoveljskimi veljale za druge najpomembnejše piranske soline. Plitvino Strunjanskega zaliva je človek preoblikoval v soline z izgradnjo nasipov, kanalov in plitvih bazenov in tako ustvaril tudi pomembno vrsto ekosistema: slano mokrišče.