Turistična taksa v občini Piran - Portorož in Piran

Novice za partnerje

Turistična taksa v občini Piran

Občinski svet Občine Piran je dne 17. 7. 2018 sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Piran, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 53/2018. Podlago za sprejem odloka predstavlja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list Republike Slovenije št 13/2018 – ZSRT-1).

Po novem je višina turistične in promocijske takse določena na podlagi odloka:

  1. Višina turistične takse je določena v višini 2 €.
  2. K njej se obračuna 25 odstotna promocijska taksa v znesku 0,5 €
  3. Končna višina turistične in promocijske takse od 1.1.2019 dalje znaša 2,5 €. 

Novosti na področju poročanja o turizmu, november 2017

Novosti na področju poročanja o turizmu V ponedeljek, 20. novembra, je v Portorožu potekala predstavitev novosti na področju podatkov o gostih, prenočitvah in turistični taksi preko spletne aplikacije/spletnega servisa eTurizem.  Sodelujoči: predstavnik AJPESA, mag. Sanja Potušek, višja policijska inšpektorica, Služba generalnega direktorja policije Generalne policijske uprave, mag. Apolonija Oblak Flander in Marko Vovko, SURS, predstavniki Občine Piran, MO Koper, Občine Izola in Občine Ankaran. 

V priloženih prezentacijah najdete več informacij o novi platformi eTurizem in napotke za uporabo spletnega servisa.

Več informacij je na občinskem portalu www.piran.si.