Strategija razvoja turizma - Portorož in Piran

Novice za partnerje

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja turizma je pomembna, če želimo utrditi privlačnost destinacije, podaljšati turistično sezono, povečati povprečno dnevno porabo obiskovalcev, ohranjati povprečno dobo bivanja in dosegati višje cene storitev. Osnovni cilji dolgoročnega razvoja turizma v občini Piran stremijo tako k dvigovanju kakovosti storitev, prestrukturiranju turističnih trgov in razvoju inovativnih turističnih storitev.

Produktna področja na katerih bo destinacija gradila nadaljnji razvoj turizma so: Prireditve in poslovna srečanja; Sonce in morje; Zdravje in dobro počutje; Gastronomija; Doživetje narave; Kultura in dediščina; Športni turizem in rekreacija ter Zabava in prosti čas.

Več si lahko preberete v priloženih dokumentih: "Strategija razvoja turizma v občini Piran do leta 2025" ter "Akcijski načrt razvoja turizma do leta 2025", ki sta bila sprejeta v mesecu juliju, na 30. seji Občinskega sveta občine Piran. (Tiskana verzija obeh dokumentov bo izdana predvidoma v mesecu oktobru 2018.)

/default/PDF/Partnerji/Akcijski načrti do 2025.pdfPovzetek (494 KB)