Znamenitosti v Piranu - Portorož in Piran
Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Mestno obzidje in mestna vrata

/default/images/Jaka Ivancic/

Piransko mestno obzidje se omenja že v 7. st., ko naj bi ga zgradili okoli starega mestnega jedra na Punti. Od tam se je mesto začelo širiti proti mandraču in sproti vključevalo nove četrti, ki so nastajale izven obzidja. Zaradi širitve mesta in za obrambo pred napadi zunanjih sovražnikov so zgradili še drugi in tretji del obzidja z obrambnimi stolpi. Izjemno zgodovinsko vrednost ima njegov najobsežnejši ohranjeni ostanek na pobočju Mogorona, ki mestu daje značilno veduto.

V Piranu se je ohranilo sedem mestnih vrat, ki so služila kot nekdanji vhod v mesto skozi obzidje: Miljska vrata, Dolfinova vrata, Poljska vrata, Baročna vrata sv. Jurija, Vrata Marčana, Prva Rašporska vrata in Druga Rašporska vrata. Miljska vrata so med najstarejšimi ohranjenimi vrati v mestu. Dolfinova vrata so najlepše ohranjena gotska vrata v mestu. Postaviti jih je dal v 15. st. takratni župan Dolfin. Spoznamo jih po značilnem grbu s tremi delfini.