Vizitka - Portorož in Piran

Vizitka

Kontakt za medije
Lea Šuligoj

Vizitka

NAZIV TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ, g. i. z.
Naslov Obala 16, 6320 Portorož, Slovenija
Telefon +386 (0)5 674 82 60
Telefaks +386 (0)5 674 82 61
Elektronski naslov info@portoroz.si
Matična številka 5062616
Davčna številka SI 89041259
Odgovorna oseba direktor, mag. Aleksander Valentin, CHA