Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Obvestilo o tečaju za lokalne turistične vodnike 2022

4. 2. 2022

Vabimo vas na strokovni tečaj za lokalnega turističnega vodnika, ki ga v skladu z Odlokom treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran) iz leta 2006 organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Teoretični del tečaja bo potekal 10. in 11. 3. 2022 v stavbi Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, Portorož.  

Terenske vaje bodo potekale 12. in 19. 3. ter 2. 4. 2022.

Študijski izlet po obalnih mestih in podeželju slovenske Istre bo potekal 13. 3. 2022.

Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran in za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre. Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del. Prvi del zajema predavanja, drugi del pa terenske vaje in študijski izlet.  Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne institucije in predstavniki tako zasebnega kot javnega turističnega sektorja.

Izpit bo 10. 4. 2022 in 8. 5. 2022. Po uspešno opravljenem izpitu prejmejo udeleženci tečaja izkaznico lokalnega turističnega vodnika.

Kotizacija znaša 250,00 €. Vključuje predavanja, gradivo, vezano na obalna mesta in podeželje slovenske Istre, avtobusni prevoz za študijski izlet in avtobusni prevoz za izpit ter izdelavo izkaznice.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) do ponedeljka, 7. 3. 2022, pošljete po e-mailu na patricija.grzinic@portoroz.si ali po pošti na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož z dokazilom o vplačani kotizaciji. Kotizacija se vplača na TRR Turističnega združenja Portorož, g. i. z.: 10100-0032634190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija.

Dodatna pojasnila in informacije o vsebini ter prijavi na tečaj pridobite na elektronskem naslovu patricija.grzinic@portoroz.si. ali telefonski številki 05/674 82 64.                                            

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

POMEMBNO:

4. člen O D L O K A o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Koper, Izola in Piran:

"Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi kandidat opravljati vodenje, in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne šole."

"Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov."

-         PROGRAM IN URNIK TEČAJA 2022

-         PRIJAVNICA

-         Politika zasebnosti Turističnega združenja Portorož, g. i. z.

Kontakt

Kontakt za medije Polona Žigo
T: +386 (0)5 674 82 62
polona@portoroz.si