Novice - Portorož in Piran

Medijsko središče

Obvestilo o tečaju za lokalne turistične vodnike 2023

15. 2. 2023

Vabimo vas na strokovni tečaj za lokalnega turističnega vodnika, ki ga v skladu z Odlokom treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran) iz leta 2006 organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Teoretični del tečaja bo potekal od 15. do 17. 3. 2023 v stavbi Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16,  Portorož.  

Terenske vaje bodo potekale 18. 3. 2023.

Študijski izlet po istrskih obalnih mestih in podeželju slovenske Istre bo potekal 19. 3. 2023.

Simulacija vodenja po Piranu za tečajnike bo potekala 25. 3. 2023.

Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran in za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre. Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del. Prvi del zajema predavanja, drugi del pa terenske vaje in študijski izlet.  Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne institucije in predstavniki tako zasebnega kot javnega turističnega sektorja.

Izpit bo 16. 4. 2023 in 7. 5. 2023. Po uspešno opravljenem izpitu prejmejo udeleženci tečaja izkaznico lokalnega turističnega vodnika.

Kotizacija znaša 300,00 €. Vključuje predavanja, gradivo, vezano na istrska obalna mesta in podeželje slovenske Istre, študijski izlet, izpit in izdelavo izkaznice ter druge stroške vezane na organizacijo tečaja.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) do petka, 10. 3. 2023pošljete po e-mailu na patricija.grzinic@portoroz.si ali po pošti na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož z dokazilom o vplačani kotizaciji. 

Kotizacija se vplača na TRR Turističnega združenja Portorož, g. i. z.: SI56 1010 0003 2634 190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija (obvezno pripisati namen: Tečaj lokalni vodnik)

Dodatna pojasnila in informacije o vsebini ter prijavi na tečaj pridobite na elektronskem naslovu patricija.grzinic@portoroz.si. ali telefonski številki 05/674 82 64.


**********

POMEMBNO:

4. člen O D L O K A o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Koper, Izola in Piran:

"Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi kandidat opravljati vodenje, in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne šole."

"Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov."


PROGRAM TEČAJA

PRIJAVNICA

Politika zasebnosti Turističnega združenja Portorož, g. i. z.

Kontakt

Kontakt za medije Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si