Novice - Portorož in Piran

Medijsko središče

Razpis za prosto delovno mesto

21. 10. 2022

Portorož, 21. oktober 2022:  Turistično združenje Portorož objavlja prosto delovno mesto za vodjo področja MICE.

Turistično združenje Portorož, g. i. z. objavlja naslednje prosto delovno mesto:

Prosto delovno mesto: Vodja področja MICE

Število prostih delovnih mest: 1 delovno mesto.

Obseg zaposlitve: Polni delovni čas 8 ur dnevno oz. 40 ur tedensko, enoizmensko.

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas, poskusna doba tri (3) mesece.


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Predpisana izobrazba: visokošolska strokovna izobrazba VII/1 turistične, marketing ali poslovne smeri.

Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 5 let evidentiranih delovnih izkušenj na področju industrije srečanj.

Znanje tujih jezikov: italijanski, angleški.

Posebni pogoji: poznavanje destinacije Portorož & Piran je prednost.


Naloge:

- Koordinator aktivnosti združenja na področju poslovnih srečanj.

- Aktivno sodeluje s ponudniki MICE na destinaciji in sodeluje pri oblikovanju produkta MICE na  

  destinaciji.

- Skrbi za pripravo in oddajo ponudb in kandidatur za kongrese in dogodke na destinacijski ravni.

- Pridobiva povpraševanja za večje mednarodne destinacijske dogodke.

- Sodeluje na sejmih, borzah in delavnicah z namenom promocije destinacije in pridobivanja   

   dogodkov.


Rok za oddajo vlog na razpisano prosto delovno mesto je 6. 11. 2022, na elektronski naslov info@portoroz.si ali po pošti na naslov Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož.

Vloga mora vsebovati:

- življenjepis in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,

- pisna predstavitev lastnih delovnih izkušenj glede na naloge delovnega mesta,

- potrdilo o izobrazbi.


Foto: Mitja Kobal, Karata film, www.slovenia.info

Kontakt

Kontakt za medije Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si