Sečovlje - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Sečovlje

Ta mali kraj je znan po svojih solinah, ki so v stoletjih močno prispevale h gospodarskemu razvoju okolja. Prvotna močvirnata tla, ki so nastala zaradi stika morja in kopnega, je človek preoblikoval v solinska polja že v srednjem veku.

Arheološke najdbe in pisni viri omenjajo kraj že v rimskem času, soline pa že v 12. stoletju. Pridelovanje soli so modernizirali v 14. stoletju, razcvet pa so doživele v času Avstro-Ogrske. Soline so obsegale 508 ha in od 24. aprila (sv. Jurij) do 24. avgusta (sv. Jernej) preživljale okoli 500 družin, ki so živele v solinarskih hišah. V eni od njih je sedaj nahaja Muzej solinarstva, celotno območje pa je razglašeno za krajinski park. Središče kraja je ob cerkvi sv. Martina iz leta 1822. Hrib Krog leži 132 m visoko nad Sečovljami, kjer je bil benediktinski samostan do leta 1947 in cerkvica sv. Onofrija iz leta 1432. V letih 1937–1970 je tu deloval rudnik črnega premoga.

Solinarstvo še danes ostaja kot delujoča panoga na 700 hektarjih delujočih solinarskih polj.

Na predelu starih, zapuščenih solin se nahaja solinarski muzej, v katerem lahko občudujemo razvoj solin in način življenja solinarjev tekom stoletij vse do današnjih dni.

Informacije – turistično društvo Sečovlje

Predsednica: Mirela Flego
Sečovlje 24
SI-6333 Sečovlje

T: +386 (0)5 672 06 50
F: +386 (0)5 672 60 55
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba