Raziskava o zadovoljstvu gostov na destinaciji Portorož & Piran - Portorož - Piran

Raziskava o zadovoljstvu gostov na destinaciji Portorož & Piran

Raziskava o zadovoljstvu gostov na destinaciji Portorož & Piran

Destinacija Piran/Portorož je vodilna destinacija mediteranske makro regije in s svojo turistično ponudbo obiskovalcem in turistom ponuja številne motive za turistični obisk destinacije. Tradicionalno najbolj pomembni turistični trgi destinacije Piran/Portorož so vezani na domačega (slovenskega turista) in turiste bližnjih držav (Italije, Avstrije, Nemčije). 

Zagotavljanje kakovosti ponudbe destinacije se dosega s sprotnimi analizami in raziskavami med turisti destinacije. Samo tako lahko destinacija Piran/Portorož zagotovi ustrezen razvoj turistične ponudbe in skupaj z deležniki, ki sodelujejo v turističnem sektorju, dosega strateško postavljene rezultate. Poročilo zajema analizo turistov, ki so v letu 2018 in 2019 obiskali destinacijo Piran/Portorož in nam zaupali svoje odgovore vezane na turistične izkušnje v destinaciji. V poročilu predstavimo sociodemografske karakteristike turistov. 

Dodatno pa so analizirani podatki o prihodih in nočitvah po narodnosti, predhodni obiski turistov, tip nastanitve, potovalna družba in podatki o finančni potrošnji za nastanitev, hrano in pijačo. V posebnem poglavju predstavimo še rezultate zadovoljstva turistov s posameznimi dejavniki na destinaciji. V zaključku poročila so zajeti tudi potovalni motivi prihoda na destinacijo Piran/Portorož.