Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Sprememba višine turistične takse v občini Piran

19. 6. 2024
Občinski svet Občine Piran je na 15. redni seji dne 29. 5. 2024 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v občini Piran. Tako bodo naslednje leto turisti pri nas plačevali enako takso kot v Ljubljani ali na Bledu, kjer so se za najvišjo vrednost takse odločili že leta 2019.

Od 1. 1. 2025 bo višina turistične in promocijske takse za prenočevanje na osebo na dan v občini Piran znašala:
1. Višina turistične takse je določena v višini 2,50 €.
2. K njej se obračuna 25-odstotna promocijska taksa v znesku 0,63 €.
3. Končna višina turistične in promocijske takse od 1. 1. 2025 dalje znaša 3,13 €

Za sobodajalce, kot jih določa zakon o gostinstvu, iz območij naselij Sečovlje, Dragonja, Sv. Peter, Nova vas in Padna znaša turistična in promocijska taksa za prenočevanje na osebo na dan:
1. Višina turistične takse je določena v višini 1,58 €.
2. K njej se obračuna 25-odstotna promocijska taksa v znesku 0,40 €.
3. Končna višina turistične in promocijske takse od 1. 1. 2025 dalje znaša 1,98 €.
Objava v Uradnem listu (str. 84)

Kontakt

Kontakt za medije Polona Žigo
T: +386 (0)5 674 82 62
polona@portoroz.si