Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Iz naše Istre po domače

V Portorožu bo v okviru projekta REFREsh potekal dogodek Iz naše Istre po domače. Na voljo bodo lokalne dobrote, številni sodelujoči bodo prikazali tradicionalne obrti, nastopili pa bodo folklorna skupina Šaltin in moški pevski zbor Pergula iz Sv. Petra.

Prostor v nekdanjem skladišču soli Monfort bodo v petek, 11. septembra, napolnile istrske zgodbe, ki jih bodo sodelujoči pripovedovali skozi kulinariko in tradicionalne obrti. Med 15. in 20. uro bodo člani Društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot iz Pirana predstavili pletenje ribiških mrež, kaligrafijo, pletenje istrskih košar, izdelavo mozaikov ter izdelavo peht (značilne rastline v lično izdelanih šopkih) in girland iz lovorja. Predstavili se bodo tudi Pomorski muzej Sergeja Mašera Piran in Zavod MEDITERANUM z Muzejem školjk ter lokalni ponudniki vina, soli, oljčnega olja, izdelkov iz oljk, sezonske zelenjave, marmelad in izdelkov iz sivke.

Na dogodku v organizaciji Turističnega združenja Portorož bodo nastopili folklorna skupina Šaltin in moški pevski zbor Pergula iz Sv. Petra. Razstavljene bodo fotografije Ubalda Trnkoczyja z naslovom Male štorije naše dediščine, ki predstavljajo motive vsakdanjega življenja, kulture in običajev v Istri nekoč, dogajanje pa bo popestrila animatorka Lili Špeh v istrski noši.

Dogodek Iz naše Istre po domače bo organiziran v okviru projekta Refresh, program Interreg Srednja Evropa. Sodelujejo: društvo Anbot Piran, folklorna skupina Šaltin Sv. Peter, moški pevski zbor Pergula Sv. Peter, Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran, Zavod Mediteranum z Muzejem školjk Piran, Soline d. o. o., Domačija Munda, Kmetija Bažec sz Izle, Posestvo Brič, Bio Vina Montis & Eko Laura, Barbasol, Jan Gregorič, Gracijela Jerman in JP Okolje Piran.

O projektu REFREsh

Občina Piran je partner v projektu REFREsh - Rural rEvitalisation For cultuRal hEritage, ki se izvaja v okviru Programa Interreg Srednja Evropa. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in obsega skupno 10 partnerjev iz petih držav (Italija, Madžarska, Nemčija, Hrvaška in Slovenija). Projekt traja od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2020, njegova skupna vrednost je 2.023.344,09 evrov, od tega znaša delež Občine Piran 181.555,30 evrov.

Namen projekta je ponovno oživiti opuščene industrijske objekte s ciljem preoblikovanja v družbeno koristne objekte. V okviru projekta se je pripravilo pet regionalnih strategij in priročnik za integracijo novih kulturnih vsebin. Pri nastajanju dokumentov so bili vključeni vsi deležniki, od lokalnega prebivalstva do lokalne politike, saj je namen, da objekti dobijo vsebine, ki bodo privabile čim več ljudi in v objekte vtisnile “novo življenje”.

Občina Piran je kot možnost vključevanja kulturnih in kreativnih vsebin v oživljanje kulturnih spomenikov umestila spomenik kulturne dediščine skladišče soli Monfort. V kampati 3 objekta Monfort so bila v začetku leta 2019 na površini cca. 445m2 izvedena vzdrževalna dela, ki so obsegala izravnavo tlaka, izdelavo in montažo lesenih konstrukcij premičnih večnamenskih predelnih sten, elektroinštalacijska ter pleskarska dela. Poleg tega je bil narejen tudi koncept revitalizacije objekta Monfort, v katerem je bilo povzeto predhodno in današnje stanje ter podane usmeritve za bodočo ureditev območja kot celote. Izvedli so delavnice za različne deležnike z namenom predstavitve projekta ter pridobitve informacije, kako vidijo ta prostor in katere vsebine bi želeli umestiti vanj.

Kontakt

Kontakt za medije Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si