Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Prestižni Zeleni ključ za portoroško restavracijo COB

Doživljajska restavracija COB je pridobila okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ, s čimer soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma v naši občini.

Od lani je Portorož bogatejši za novo restavracijo COB, kjer mladi nadobudni chef Filip Matjaž svojim gostom skozi kulinariko pripravlja interaktivna kulinarična doživetja, vezana na lokalno okolje in običaje. Vodilo prve slovenske doživljajske restavracije je namreč kuhanje oz. delovanje izven okvirjev (od tod tudi ime COB – cooking outside the box) na trajnosten in do okolja prijazen način. S pridobitvijo prepoznavnega okoljskega znaka Zeleni ključ bodo v doživljajski restavraciji COB še učinkoviteje ozaveščali o trajnostni zeleni naravnanosti ter tako ohranili pristne okuse, kvaliteto surovin in kakovost življena.

Vodstvo in zaposleni v restavraciji COB so že pred časom sprejeli odločitev, da svojo obstoječo zeleno politiko nadgradijo, jo tudi formalno umestijo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverijo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da izvedejo oz. se preverijo skozi postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata Green key/Zeleni ključ.

Zeleni ključ je okoljski/trajnostni znak, vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižen znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Nosilci tega znaka vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove, trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno pomembnejše pri izbiri primernega obrata za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, pridobitev znaka pa za obrat pomeni tudi dodaten način promocije.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer (1) okoljsko upravljanje, (2) vključenost osebja, (3) informiranje gostov, (4) voda, (5) pranje in čiščenje, (6) odpadki, (7) energija, (8) hrana in pijača, (9) notranje okolje, (10) zelene površine, (11) korporativna družbena odgovornost, (12) aktivnosti v naravi in (13) administracija.

V okviru področja okoljsko upravljanje so v COB-u med drugim dokazali aktivno obojestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo. To sodelovanje pa je obenem predpogoj za umestitev lokalnih skupnosti ter turističnih ponudnikov v sistem Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko Slovenia Green. Na podlagi te sheme bo restavracija COB prejela nov nacionalni znak Slovenia Green Cuisine, s čimer se bomo na primorskem, slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirali kot okolju in družbi prijazna restavracija.

Kontakt

Kontakt za medije Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si