Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Projekt MORSKIPREVOZI - prometne povezave po slovenskem morju ob obali

V okviru razpisa, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo začeli z izvajanjem projekta MORSKIPREVOZI.

Operacija: začetek 01.11.2018, konec operacije 31.12.2021

Osnovni namen projektne ideje je razviti prometne povezave po slovenskem morju  ob obali, kar bi omogočilo dodatni vir prihodka ribičem, obstoječim ponudnikom morskih prevozov in oblikovanje novih turističnih itinerarijev s povezovanjem morja z notranjostjo Istre.

Komunikacija med ponudniki in povpraševalci storitev bo potekala preko inovativne spletne aplikacijske platforme, s katero se bodo ustvarila inovativna delovna mesta. Gre za nove povezave med kraji, razbremenitev obstoječih prometnih tokov (cesta, garažne hiše) ter lažjo in regulirano dostopnost do zavarovanih območij. 

Projektna ideja predvideva ustrezna izobraževanja in osveščanje potencialnih prevoznikov, promocijo storitve na celotni slovenski obali ter spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev. Za promocijo novega turističnega produkta in spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev sta zadolžena projektna partnerja Turistično združenje Portorož in Turistično združenje Izola.

Sodelujoči v projektu: Emimga d..o. o., Ribištvo Domenico Steffe, Arturo Steffe s. p. , Turistično združenje Portorož, g. i. z., Turistično združenje Izola, g. i. z.

Kontakt

Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si