Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Obvestilo o tečaju za turistične vodnike 2019

Vabimo vas na strokovni tečaj za lokalnega turističnega vodnika, ki ga v skladu z Odlokom treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran) iz leta 2006 organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Teoretični del tečaja bo 28. in 29. 3. 2019 v stavbi Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, Portorož.  

Terenske vaje bodo potekale 30. 3. 2019.

Študijski izlet po obalnih mestih in zaledju slovenske Istre bo 31. 3. 2019.

Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran in za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre. Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del. Prvi, teoretični del zajema predavanja, drugi del pa terenske vaje in študijski izlet. Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne institucije in predstavniki tako zasebnega kot javnega turističnega sektorja.

Izpit bo 13. 4. 2019. Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci tečaja prejmejo izkaznico lokalnega turističnega vodnika.

Stroške tečaja (predavatelji), organizacije (najem prostora, najem avtobusa, izdelava izkaznic in drugo) in gradiva v večjem delu krije Turistično združenje Portorož, g. i. z. Kotizacija za udeležence znaša 200,00 € ter vključuje gradivo vezano na obalna mesta in zaledje slovenske Istre, avtobusni prevoz za študijski izlet in za izpit ter izdelavo izkaznice.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) in dokazilo o vplačani kotizaciji do vključno ponedeljka, 18. 3. 2019, pošljete po pošti ali e-mailu na patricija.grzinic@portoroz.si oz. Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož. Kotizacija se vplača na TRR Turističnega združenja Portorož, g. i. z. -  10100-0032634190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija.

Dodatne informacije o vsebini in prijavi na tečaj pridobite na telefonski številki 05/674 82 64 ali na elektronskem naslovu patricija.grzinic@portoroz.si.                                                

*********************************************************************************

POMEMBNO:

 4. člen O D L O K A o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Koper, Izola in Piran:

"Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe,ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi kandidat opravljati vodenje, in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne šole."

"Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov."


Priloge:

PRIJAVNICA (14.6 KB)
PROGRAM (137 KB)

Kontakt

Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si