Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Informacije o turistični taksi

Občina Piran izvajalce nastanitvenih dejavnosti oziroma gostitelje v občini Piran seznanja, da se je s 1. decembrom 2017 začel veljati nov sistem registriranja nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu. 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v register nastanitvenih obratov (RNO) najkasneje do 28. februarja 2018. Vsi, ki na novo prijavljajo nastanitvene obrate, morajo to storiti pred začetkom poslovanja. Z vpisom v RNO bodo nastanitveni obrati pridobili enotno identifikacijsko številko. Ob vpisu v RNO je med podatke treba vpisati tudi elektronski naslov, na katerega bo občina lahko pošiljala obračun turistične takse oziroma znesek takse za plačilo.

Nastanitveni obrati oziroma gostitelji bodo podatke o gostih sporočali samo še na AJPES prek spletne aplikacije e-Turizem, ne več ločeno na policijo, Statistični urad RS, občino in Finančno upravo RS. Podatke prek spletne aplikacije e-Turizem bodo sporočali začenši s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO. Od 1. marca 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Občinski svet Občine Piran je 17. 7. 2018 sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Piran, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 53/2018. Podlago za sprejem odloka predstavlja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list Republike Slovenije št 13/2018 – ZSRT-1). 

Odlok začne veljati 18. 8. 2018, uporablja se ga od 1. 1. 2019 dalje. 


Več informacij najdete na spletni strani

Kontakt

Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si