Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Bobičijada

Krajevna skupnost Padna v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož razpisuje tekmovanje v kuhanju bobičev Bobičijada 2018, ki bo v soboto, 13. 10. 2018 v Padni.

Namen prireditve je ohranjanje tradicionalnega kulinaričnega izročila kraja, promocija kulinarike in vinske kulture, zabava in druženje ob domači kulinarični ponudbi. Prav tako bo na dan prireditve ob prireditvenem prostoru organizirana vaška tržnica, kjer se bodo domačini predstavili z domačimi izdelki. Za dobro voljo in glasbeno podlago bosta poskrbela Bine in njegova harmonika.

Prijave na tekmovanje zbiramo preko obrazca na spletni strani  KS Padna ali na naslovu KS Padna, Padna 52, 6333 Sečovlje, kamor pošljete izpolnjeno prijavnico.

Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo vsi, ki se strinjajo s pravili tekmovanja.

Ekipa sama poskrbi za sestavine, posodo za kuhanje, gorilnik – plin, kuharske pripomočke in začimbe po lastni izbiri. Kuhalo se bo cca. 30 porcij, čas kuhanja bo omejen na dve uri. Ob koncu tekmovanja bodo porcije bobičev naprodaj po enotni ceni 3,00 evre za kupon. Kupone bo možno kupiti pri ponudniku gostinskih storitev na prireditvi (cena kupona je 3,5 evra, od tega dobi tekmovalec/ekipa 3,00 evre za porcijo, 0,50 evra pa ostane ponudniku gostinskih storitev za stroške).

Ekipa lahko kuliso svojega tekmovališča okrasi po lastnem okusu, ta pa naj bo skladna s konceptom prireditve. Vsako tekmovalno mesto bo označeno s številko in imenom tekmovalne ekipe. Ekipam je prepovedana vsakršna uporaba žaljivih in nespodobnih imen ekip. Številko tekmovališča posamezne ekipe določi organizator prireditve.

Obvezne sestavine, ki jih tekmovalci morajo uporabiti pri pripravi bobičev so:

 • mlada koruza,
 • fižol,
 • krompir,
 • prekajeno meso ali pršut.*

 * meso ni obvezna sestavina v primeru priprave veganske ali vegetarijanske jedi. 

Bobiče bo ocenila tričlanska komisija, ki se bo udeležencem predstavila na začetku tekmovanja.

Tekmovališče Bobičijade 2018 je locirano ob kulturnem domu Božidarja Jakca, Padna 11, 6333 Sečovlje. V primeru slabega vremena bo tekmovanje potekalo na terasi gostilne Istranova, Padna 8b, 6333 Sečovlje.

PROGRAM TEKMOVANJA:

8.00–9.00: registracija tekmovalcev in priprava tekmovališča 

9.00–11.00: tekmovanje 

11.00–12.00: ocenjevanje jedi

12.00–13.00: podelitev nagrad in priznanj

Organizator tekmovanja vsaki ekipi zagotovi:

 • prostor za kuhanje v velikosti 10 kvadratnih metrov,
 • eno gasilsko mizo,
 • dve klopi,
 • vrečo za odpadke,
 • papirnate brisače. 

Na tekmovališču je brez izrecnega dovoljenja organizatorja prepovedano izvajati:

 • kakršnokoli ekonomsko propagandno aktivnost (oglaševanje izdelkov, deljenje reklamnih oglasov, letakov ali izdelkov, nagovarjanje obiskovalcev itd.),
 • kakršnokoli dejavnost politične propagande (predvolilne aktivnosti, oglaševanje in promocija političnih strank, nagovarjanje obiskovalcev, delitev reklamnih materialov, kot so letaki, brošure, priponke itd.).

V primeru kršitve bo organizator ekipo kršitelja kaznoval s takojšnjo prepovedjo tekmovanja.

Na dan tekmovanja mora vsaka ekipa organizatorju izročiti izpolnjeno »Sanitarno soglasje in izjavo kuharja k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom«. (priloga 1)

Komisija bo ocenjevala:

 •  Tekmovališče:

Priprava, dekoracija in urejenost tekmovališča, organiziranost in usklajenost ekipe, čistoča tekmovališča, izvirnost ideje, upoštevanje predpisanih pravil.

Sestava ocene:

 • priprava tekmovališča: 0-10 točk
 • organiziranost ekipe: 0-10 točk
 • upoštevanje higienskih standardov: 0-10 točk
 • izvirnost: 0-10 točk
 • upoštevanje predpisanih pravil: 0-10 točk
SKUPAJ: največ 50 točk


 • Pripravljeno jed – bobiče:

Sestava ocene:

 • videz oz. gostota jedi: 0-10 točk
 • aroma bobičev: 0-10 točk
 • kuhanost sestavin: 0-10 točk
 • okus: 0-20 točk

SKUPAJ: največ 50 točk

Vsi ocenjeni vzorci bobičev se bodo potegovali sledeče plakete:

a) ZLATA plaketa (75 točk in več)

b) SREBRNA plaketa (od 55 do 74 točk)

c) BRONASTA plaketa (od 35 do 54 točk)

d) Priznanje za udeležbo (manj kot 35 točk)

Vse ekipe prejmejo praktično darilo, in sicer komplet knjig Istrske jedi z zgodbo in Istrske jedi z zgodbo – recepti), prve tri ekipe pa še kulinarično presenečenje.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Letak (875 KB)

Kontakt

Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si