Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Tekmovanje v kuhanju bobičev 2018 - I. Bobičijada v Padni

KS Padna v sodelovanju z Turističnim združenjem Portorož razpisuje tekmovanje v kuhanju bobičev »Bobičijada 2018«, ki bo 1. 9. 2018 v Padni.

Namen prireditve je ohranjanje tradicionalnega kulinaričnega izročila kraja, promocija kulinarike in vinske kulture, zabava in druženje ob vrhunski kulinarični ponudbi.

Prijave za kuhanje bobičev sprejemamo do 30. 8. 2018 preko spletne prijavnice https://kspadna.wixsite.com/kspadna/e-prijavnica, na e-naslovu ks.padna@siol.net ali osebno predsedniku KS Titan Robertu Padna na tel. 051 718 020. Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, posamezniki ali društva, ki sprejemajo razpisana pravila tekmovanja. Participacija za ekipo znaša 30,00 EUR in jo je potrebno poravnati na TRR KS Padna št.: IBAN SI56 0129 0645 0836 237 z pripisom "Bobičijada 2018". Ob prijavi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu participacije. Na prijavnici obvezno označite vrsto kurišča (plin ali drva).

Tekmovalno ekipo tvorijo trije člani: kuhar in dva pomočnika. Ekipa si sama zagotovi kotlić za kuhanje in kurjavo (plinski gorilnik ali drva).

Tekmovališče »Bobičijade 2018« je locirano ob kulturnem domu Božidar Jakac v Padni.


Organizator tekmovanja vsaki ekipi zagotovi:

a) Prostor za kuhanje v velikosti 10 kvadratnih metrov,

b) sestavine za bobičev,

c) 1 gasilsko mizo,

d) 2 klopi,

e) vrečo za odpadke,

f) papirnate brisače,

g) vedro.


Jedi bo ocenila strokovna žirija v sestavi:

- Miro Tomšič,

- Marija Merljak,

- Robert Titan.

Prva tri mesta prejmejo praktična darila in plakete, ostali priznanja in knjižni komplet Istrske jedi z zgodbo.


PROGRAM TEKMOVANJA:

15.00 – 16.00 Prihod in priprava tekmovališča

16:00 – 19:00 tekmovanje

19:00 – 20:00 ocenjevanje jedi

20:00 – 24:00 podelitev nagrad in priznanj,  zabava s plesom, igra Žavbi band


Na dan tekmovanja mora vsaka ekipa ob prevzemu sestavin predložiti organizatorju izpolnjeno in podpisano »sanitarno soglasje in izjavo kuharja k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom« (priloga 1).

Ekipa lahko preostali del kulise svojega tekmovalnega mesta okrasi po lastnem okusu, ki pa naj bo v konceptu prireditve. Vsako tekmovalno mesto bo enolično označeno s številko in nazivom tekmovalne ekipe. Ekipam je prepovedana vsakršna uporaba žaljivih in nespodobnih imen ekip. Številko tekmovališča posamezne ekipe določi organizator prireditve.

Na tekmovališču je brez izrecnega dovoljenja organizatorja prepovedano izvajati:

 • Kakršnokoli ekonomsko propagandno aktivnost (oglaševanje izdelkov, deljenje reklamnih oglasov, letakov ali izdelkov, nagovarjanje obiskovalcev itd.).
 • Kakršno koli dejavnost politične propagande (predvolilne aktivnosti, oglaševanje in promocija političnih strank, nagovarjanje obiskovalcev, delitev reklamnih materialov, kot so letaki, brošure, priponke itd.).

Prodaja izdelkov, ki jih ni odobril organizator s posebnim dovoljenjem. Prinašanje dodatne opreme na tekmovališče, kuhanje večje količine bobičev od dovoljenega, dovažanje in razdeljevanje hrane na prizorišču tekmovanja.

V primeru kršitve prepovedi bo organizator ekipo kršitelja kaznoval s takojšnjo prepovedjo nadaljnje udeležbe na tekmovanju.

Ekipa, ki se bo prijavila na tekmovanje, vendar ne bo do pričetka tekmovanja poravnala svojih finančnih obveznosti, ne bo mogla tekmovati. Prijavnina za tekmovanje znaša: 30,00 EUR za posamično tekmovalno ekipo in mora biti poravnana najkasneje do 25. 8. 2018.


V kolikor boste za kuhanje uporabljali svoje sestavine, morate OBVEZNO uporabiti sveže sestavine in sicer:

 • mlado koruzo,
 • fižol, 
 • krompir, 
 • svinjsko meso, 
 • po želji paradižnik ali domačo šalšo, 
 • čebulo, 
 • korenček
 • za pešto pa ( panceta, česen, petršilj).

Organizator tekmovanja ekipam, ki ne bodo uporabljale svojih sestavin zagotovi naslednje sestavine:

 • 500 gramov mlade koruze,
 • 300 gramov rjavega fižola,
 • 500 gramov krompirja,
 • 100 gramov prekajenih svinjskih reber,
 • 3 paradižnike,
 • 3 korenčke,
 • sestavine za pešto (panceta, česen, petršilj).

Bobiče lahko kuhate z paradižnikom ali brez njega, odloča vodja ekipe.

Na dan tekmovanja mora vsaka ekipa ob prevzemu sestavin predložiti organizatorju izpolnjeno in podpisano »sanitarno soglasje in izjavo kuharja k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom« (priloga 1).

Ocenjevanje vzorcev bobičev in tekmovališča bo vodil Mirko Tomšič z ekipo sodnikov, ki se bo predstavila pred začetkom tekmovanja.


Komisija bo ocenjevala:

a) Tekmovališče:

 • Priprava, dekoracija in urejenost tekmovališča 0-10 točk,
 • organiziranost in usklajenost ekipe 0 – 10 točk,
 • čistoča na tekmovališču 0 – 10 točk,
 • izvirnost ideje 0 – 10 točk,
 • upoštevanje predpisanih pravil 0 – 10 točk.
Skupan max. 50 točk


b) Pripravljeno jed Bobiče:

 • Videz oz. gostota jedi 0 – 10 točk
 • aroma bobičev 0 – 10 točk
 • kuhanost sestavin 0 – 10 točk
 • okus 0 – 20 točk
Skušaj max. 50 točk

Vsi ocenjeni vzorci bobičev se bodo potegovali za eno izmed sledečih plaket:

a) ZLATA plaketa (75 točk in več)

b) SREBRNA plaketa (od 55 do 74 točk)

c) BRONASTA plaketa (od 30 do 55 točk)

d) Priznanje za udeležbo (manj kot 30 točk)

Prijavnica (82.2 KB)
Razpis (94.6 KB)

Kontakt

Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si