Novice - Portorož in Piran

Medijsko središče

Obvestilo o tečaju za lokalne turistične vodnike 2024

4. 3. 2024

Vabimo vas na strokovni tečaj za lokalnega turističnega vodnika, ki ga v skladu z novim Odlokom o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran iz leta 2023 organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Teoretični del tečaja bo potekal od 3. do 5. 4. 2024 v stavbi Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16,  Portorož.  

Terenske vaje bodo potekale 6. 4. 2024.

Študijski izlet po istrskih obalnih mestih in podeželju slovenske Istre bo potekal 7. 4. 2024.

Simulacija vodenja po Piranu za tečajnike bo potekala 13. 4. 2024.

Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran in za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre

Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del. Prvi del zajema predavanja, drugi del pa terenske vaje in študijski izlet. Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne institucije in predstavniki tako zasebnega kot javnega turističnega sektorja.

Izpit bo 12. 5. 2024 in 2. 6. 2024. Po uspešno opravljenem izpitu prejmejo udeleženci tečaja izkaznico lokalnega turističnega vodnika.


Kotizacija znaša 330,00 €. Vključuje predavanja, gradivo, vezano na istrska obalna mesta in podeželje slovenske Istre, študijski izlet, izpit in izdelavo izkaznice ter druge stroške vezane na organizacijo tečaja.

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno online prijavnico, vplačate kotizacijo in predložite kopijo potrdila o znanju tujega jezika do srede, 27. 3. 2024. Število mest je omejeno. 

Potrebno dokumentacijo pošljete po e-mailu na info@portoroz.si ali po pošti na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož.

Kotizacija se vplača na TRR Turističnega združenja Portorož, g. i. z.: SI56 1010 0003 2634 190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija (obvezno pripisati namen: Tečaj lokalni vodnik).

Dodatna pojasnila in informacije o vsebini ter prijavi na tečaj pridobite na elektronskem naslovu polona@portoroz.si ali telefonski številki 05/674 82 64.


28. 03. 2024 - Prijave na tečaj za lokalnega turističnega vodnika so zaključene.


POMEMBNO:

5. člen O D L O K A o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran:

"Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo,

– ima znanje vsaj enega tujega jezika s stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe (znanje se dokazuje s spričevalom ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika),

– uspešno opravi tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, kot je določen v 6. členu tega odloka in

– se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Turistično združenje Portorož."

"Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), se lahko z izpolnjevanjem pogojev iz prvih treh alinej prvega odstavka tega člena vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja občin in pridobi izkaznico za lokalnega turističnega vodnika na turističnem območju."

PROGRAM TEČAJA Politika zasebnosti

Kontakt

Kontakt za medije Lea Šuligoj
T: +386 (0)5 674 82 62
M: +386 40 844 229
lea@portoroz.si