Znamenitosti - Portorož in Piran

Pomorski muzej Sergej Mašera

Spoznajte pomorsko preteklost in na pomorstvo vezane gospodarske panoge. Očarali vas bodo slavni Gruberjevi ladijski modeli, od galej do velikih jadrnic, instrumenti z ladij in raznovrstne mornarske uniforme. Prikazano je življenje solinarjev in razvoj solinarstva, najpomembnejše gospodarske panoge v zgodovini mesta Piran. Znan je namreč rek: »Piran xe fato de sal.« (Piran je nastal na soli.).