Cerkve - Portorož in Piran

Cerkev Marije Tolažnice

Baročna Cerkev Marije Tolažnice stoji na mestu nekdanje srednjeveške cerkve sv. Mihaela. Najdragocenejše delo, oltarno podobo »Marija s pasom«, delo Giovannija Battiste Tiepola, so leta 1940 odpeljali v Italijo. Cerkev hrani slike s prizori iz legende o sv. Avguštinu in bogate lesene intarzije. Steno nad glavnimi vhodnimi vrati krasi Brustolonov velik lesen rezljan okvir iz začetka 18. st. s sliko »Marija z otrokom«.

Ulica IX. korpusa 20, 6330 Piran
T: +386 (05) 673 34 40