Cerkve - Portorož in Piran

Cerkev sv. Roka

Cerkev naj bi nastala v 17. stoletju. 

Posvečena je sv. Roku, ki je, potem ko je na svoji poti v Rim pomagal ljudem, zbolelim za kugo, tudi sam zbolel in postal priprošnjik pred kužnimi boleznimi. 

T: +386 (05) 673 34 40