Znamenitosti - Portorož in Piran

Cerkev sv. Štefana in Židovski trg

Gre za eno najstarejših piranskih cerkva, saj so že v 13. st. tukaj zasedali piranski mestni možje. Po nekaterih virih naj bi cerkev nastala iz sinagoge. Izza glavnega oltarja se po kamnitem stopnišču pride na visoko podstrešje, kjer so imeli svoje prostore člani bratovščine za srečno zadnjo uro. Židovski trg je nastal po beneškem vzoru tamkajšnjega Ghetta. Eden od treh atrijev je imel nekoč vkopan velik podzemni vodnjak, v katerega se je z okoliških streh stekala deževnica. Nanj danes spominjajo večja osmerokotna plošča iz belega kamna in štiri manjše plošče z luknjicami, skozi katere se je v vodnjak zbirala voda. Vse so delo znanega piranskega kiparja Janeza Lenassija.

Trubarjeva ulica 27, 6330 Piran
T: +386 (05) 673 34 40