Znamenitosti - Portorož in Piran

Nekdanja cerkev sv. Katarine Aleksandrijske

Poleg vhoda v Minoritski samostan je nekdaj stala cerkvica sv. Katarine Aleksandrijske, najstarejši objekt v današnjem kompleksu samostana. Odkrite so bile tri grobnice, ki so pripadale pomembnim piranskim meščanom, ena izmed njih verjetno bratovščini sv. Katarine.