Znamenitosti - Portorož in Piran

Krstilnica sv. Janeza Krstnika

Krstilnica ima obliko osmerokotnika in je najmlajši del cerkvenega baročnega kompleksa. Najstarejši element v krstilnici je rimski nagrobnik iz 1. st., ki je bil predelan v krstni kamen. Na dveh straneh kamna je viden relief delfina in na njem krilatega dečka (antični simbol prehoda v onostranstvo). 8. aprila 1692 je bil tu krščen najbolj znan Pirančan Giuseppe Tartini.
T: +386 (05) 673 34 40