Turistična taksa v občini Piran - Portorose e Pirano

Novice za partnerje

Turistična taksa v občini Piran

V skladu z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, štev. 2/04) je Občinski svet Občine Piran v letu 2004 sprejel Odlok o turistični taksi v občini Piran (Uradne objave PN, štev. 23/04), s 1. 1. 2015 pa se poveča vrednost točke turistične takse.

Novosti na področju poročanja o turizmu, november 2017

Novosti na področju poročanja o turizmu V ponedeljek, 20. novembra, je v Portorožu potekala predstavitev novosti na področju podatkov o gostih, prenočitvah in turistični taksi preko spletne aplikacije/spletnega servisa eTurizem.  Sodelujoči: predstavnik AJPESA, mag. Sanja Potušek, višja policijska inšpektorica, Služba generalnega direktorja policije Generalne policijske uprave, mag. Apolonija Oblak Flander in Marko Vovko, SURS, predstavniki Občine Piran, MO Koper, Občine Izola in Občine Ankaran. 

V priloženih prezentacijah najdete več informacij o novi platformi eTurizem in napotke za uporabo spletnega servisa.

Več informacij je na občinskem portalu www.piran.si.