Strategija razvoja turizma - Portorose e Pirano

Novice za partnerje

Strategija razvoja turizma

Turizem je že leta gospodarska dejavnost z najvišjo stopnjo rasti na svetu in obenem eden najbolj perspektivnih temeljev vsestranskega razvoja družbene skupnosti. Enako kot v svetu vendar z nekoliko nižjo stopnjo rasti velja to dejstvo tudi za Evropo. Slovenija ima znotraj Evrope poseben status regije, ki ima odlično geografsko lego je dostopna in predvsem ekološko neoporečna vendar doslej ni znala promovirati in prezentirati svojih resursov ter svojih primerjalnih prednosti ponuditi na turističnem trgu. Med drugim je bilo zaostajanje tudi posledica nerazvite inrastrukture, kar je predpogoj za kvalitetno ponudbo. S sprejemom strateških razvojnih dokumentov za področje turizma do leta 2013 je Slovenija opredelila ključne dejavnike razvoja ter usmeritve, ki bodo pospešile razvoj te dejavnosti. Strateške usmeritve države se morajo nadaljevati tudi na nivoju lokalnih skupnosti. Turizem se začne prav tam.

Strategija razvoja turizma v občini Piran je dokument s katerim se zključuje dolgotrajen proces iskanja odgovorov na nakopičena vprašanja in dileme razvoja ključne veje gospodarstva v občini – turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Turizem je integrirana dejavnost in ko govorimo o turizmu govorimo tudi o množici drugih dejavnosti: prometu, transportu, hotelirstvu, gostinstvu, servisih, trgovini, gradbeništvu, kulturi, zdravstvu pa vse do komunale in različnih družbenih dejavnostih. Vse, kar se zgodi v turizmu ima svoj odmev v kateri od naštetih dejavnosti.
Več si lahko preberete v priloženem dokumentu:
/default/PDF/Partnerji/povzetek_strategija_piran-koncna.pdfPovzetek (1.05 MB)