Želim postati partner - Portorož - Piran

Novice za partnerje

Želim postati partner

Želim postati partner turističnega informacijskega portala www.portoroz.si.

Želim prejeti ponudbo za naslednji paket (prosimo označite):

Cena ne vključuje priprave oglasov, prevodov in fotografij za objavo na spletnem portalu. Po dogovoru se za pripravo oglasov in prevodov cene zaračunavajo po posebnem ceniku.

Če se želite prijaviti na e-novice, izberite enega ali več jezikov v katerem jih želite prejemati:

Posredovani podatki bodo obravnavani v skladu z odločbami RS o varovanju osebnih podatkov.

Polja označena z (*) morajo biti izpolnjena.

Splošni pogoji poslovanja

Cene veljajo od 1. maja 2013. Cene veljajo za partnerje Turističnega združenja Portorož, g. i. z. Partnerji turističnega združenja Portorož, g. i. z. so vsi turistični ponudniki in ponudniki dejavnosti, ki dopolnjujejo turistično ponudbo v občini Piran, s sedežem v občini Piran. Naročnik in TZP sta soglasna, da bosta vse storitve iz te pogodbe obračunavala na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na poslovnih straneh portala www.portoroz.si/zelim-postati-partner. TZP je upravičen cenik za opravljene storitve spremeniti najmanj enkrat letno, o vsaki spremembi cenika pa je dolžan naročnika obvestiti najmanj 30 dni pred pričetkom veljave novega cenika. Šteje se, da je naročnik seznanjen s spremembami cenika, z dnem ko prejme obvestilo ali elektronsko pošto TZP-ja.

Cena paketa velja za eno leto in ne vključuje DDV.

Cena velja za objavo predstavitve naročnika v vseh jezikovnih različicah na portalu. Cena ne vključuje prevodov tekstov in izdelave fotografij za predstavitev na spletnem portalu. Po dogovoru se za pripravo prevodov tekstov za posamezne jezikovne različice cene zaračunavajo po posebnem ceniku.

Veljavni cenik

Vključitev predstavitve člana v portal Cena
BF & IF 70 €
Paket posebna ponudba 1200 €
Vključitev na portal 70 €
Ekskluzivni newsletter (za eno jezikovno različico) 200 €