Turistična taksa - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Turistična taksa

Informacije o turistični taksi v občini Piran

V skladu z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, štev. 2/04) je Občinski svet Občine Piran v letu 2004 sprejel Odlok o turistični taksi v občini Piran (Uradne objave PN, štev. 23/04), s 1. 1. 2015 pa se poveča vrednost točke turistične takse.

On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba