Novice za partnerje - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice za partnerje

14.2.2017

Povabilo k oddaji ponudbe za vzpostavitev in vzdrževanje novega spletnega portala www.portoroz.si

Predmet javnega naročila je:

  • Vzpostavitev novega spletnega portala www.portoroz.si, vključno s prenosom podatkov iz sedanjega portala in vnosom novih vsebin: priprava končnega koncepta postavitve spletne strani, programiranje, postavitev, oblikovanje grafičnih elementov in vnos besedil in datotek, vzpostavitev testnega delovanja portala, izobraževanje pri naročniku za urednike spletnega portala in izvajanje prilagoditev v testnem obdobju;

  • Vzdrževanje, zagotavljanje gostovanja in delovanja spletnega portala na strojni opremi ponudnika za obdobje 36 mesecev od vzpostavitve produkcijskega delovanja spletnega portala.

Vrsta in obseg storitev ter zahteve naročnika so podrobneje razvidne iz poglavja »Tehnične specifikacije naročila«.

Predvideni roki izvedbe vseh razpisanih del:

  • vzpostavitev produkcijskega delovanja spletnega portala: 15. september 2017.
  • vzdrževanje in gostovanje spletnega portala: 36 mesecev od začetka produkcijskega delovanja portala.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), Turistično združenje Portorož, g.i.z., Obala 16, 6320 Portorož – Portorose (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in podelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik ima za predmetno javno naročilo zagotovljena sredstva v skupni višini 56.000,00 EUR (brez DDV) in sicer za vzpostavitev novega spletnega portala največ 35.000,00 EUR (brez DDV) in za vzdrževanje, zagotavljanje gostovanja in delovanja spletnega portala za obdobje 36 mesecev največ 21.000,00 EUR (brez DDV).

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.

Naročnik poziva vse ponudnike, da skrbno preverijo, da so prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da so na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Rok za postavitev vprašanj: do 24.02.2017 do 10:00
Rok za predložitev ponudb: do 14.03.2017 do 10:00
Odpiranje ponudb: 14.03.2017 ob 10:30

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
  • osebno na naslov: Turistično združenje Portorož, g.i.z., Obala 16, 6320 Portorož – Portorose
  • po pošti na naslov: Turistično združenje Portorož, g.i.z., Obala 16, 6320 Portorož – Portorose

Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti do navedene ure. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom.
Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba