Novice za partnerje - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice za partnerje

17.3.2016

Javni poziv za sofinanciranje letnih programov turističnih društev

Občina Piran v petek, 11. 3. 2016, na svoji spletni strani objavila javni poziv za sofinanciranje letnih programov turističnih društev (TD) v letošnjem letu. Javni razpis in razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci sta torej dosegljivi na spletni strani Občine Piran, rok za prijavo letnih programov TD pa je do vključno 31. marca 2016. 

Vloga z zahtevanimi prilogami mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 31. 3. 2016 (kot zadnji dan prijave velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene pošiljke ali žig glavne pisarne Občine Piran na vlogi).

Vloga mora biti ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj — Javni poziv za sofinanciranje programov turističnih društev 2016«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden predlagatelj.

Z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije javnega poziva. Vloge, ki bodo nepravočasne, nepopolne oz. jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.


Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba