Novice za partnerje - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice za partnerje

17.3.2016

Razpis za sofinanciranje promocijskih projektov

Občina Piran objavlja razpis za sofinanciranje promocijskih projektov v občini Piran. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Piran.

Javni razpis se začne z dnem objave in je odprt:

• ZA PODROČJE PROMOCIJE – SKLOP B do četrtka, 5. 5. 2016, do 12. ure.

Oddaja vlog:

vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za leto 2016 in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Vsaka vloga mora biti v svoji, pravilno označeni ovojnici.

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov:

Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v vložišče Občine Piran. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložiščaprispeti najkasneje do zgoraj navedenih datumov, do 12. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako razpisnega področja z označenim področjem in navedbe sklopa (A, B), ki se glasi: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS 2016 – z označenim področjem.« (primer: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS 2016 – PODROČJE KULTURE – SKLOP A«)

NA PODROČJU PROMOCIJE:

A. Sofinanciranje promocijskih projektov

B. Sofinanciranje spremljevalnega programa Portoroških noči

Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba