Novice za partnerje - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice za partnerje

27.7.2015

Po kreativni poti do praktičnega znanja

Marca 2015 je Univerza na Primorskem s članicami, Fakulteto za turistične študije Turistica, Fakulteto za management, Fakulteto za vede o zdravju in Fakulteto za humanistične študije v sodelovanju s podjetjem Fonda.si, Zavodom Novi turizem ter Global d.o.o. pričela z izvajanjem izobraževalnega projekta “Po kreativni poti do praktičnega znanja”. Projekt, ki bo potekal do konca julija, povezuje študente, pedagoške in delovne mentorje ter gospodarstvo. Projekt je finančno podprt s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Cilji projekta so usmerjeni v povezovanje teorije s prakso na način, da študentje poglobijo znanja v teoriji in praksi pod vodstvom mentorjev, pridobijo veščine, kompetence in praktične izkušnje ter se srečajo z delovnimi procesi v gospodarstvu. Iz teoretičnega uvoda študentje pridobijo podlago in usmeritve za kreativno in inovativno razmišljanje ter v timu z medsebojnim spodbujanjem raziskujejo, oblikujejo ideje, predloge in rešitve za podjetje.

Opisi projektov:

Projekt »Razvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici FONDA«

Študentje Rebeka Tomšič, Jasna Jašić, Larisa Vogrinc, Zala Ternovec, Barbara Hočevar, Maruša Zupančič, Tadej Rogelja, Anže Špenko, Bojan Stojanovič, Mitja Trilar in Anka Udovč smo se pod vodstvom pedagoških mentorjev doc. dr. Dejana Križaja, mag. Tine Kociper, doc. dr. Tine Bratkovič Kregar ter delovnih mentorjev dr. Irene Fonda in Tine Hedi Zakonjšek najprej posvetili analizi podjetja Fonda.si, preučevanju dobrih praks doma in po svetu, raziskovanju možnosti za implementacijo izsledkov v prakso ter izpopolnjevanju znanja na področju izobraževalnega, industrijskega, ustvarjalnega turizma in metode vitkega podjetništva za razvoj novih turističnih produktov in storitev.

Na podlagi osvojenega znanja smo pripravili predloge za nove produkte, kjer smo se osredotočili na razvojne potenciale turistične dejavnosti podjetja Fonda.si, s katerimi bi dodatno obogatili turistično ponudbo destinacije Piran – Portorož oziroma Istra.  Iz vsakega obravnavanega področja turizma bi izpostavili po enega izmed naših večih razdelanih idejnih predlogov:

-         V smeri izobraževalnega turizma, kjer je poglavitni cilj, da se turisti nekaj novega naučijo, smo razvili akcijski in finančni načrt naravoslovnih dni za vzgojno-izobraževalne institucije ter individualne turiste in skupine.

-         V smeri industrijskega turizma, kjer je poglavitni cilj komuniciranje o proizvodnih procesih in njihova predstavitev skozi turistom zanimive zgodbe smo razvili idejo o vključitvi turista v delovni dan ribogojnice. Turisti lahko sodelujejo pri menjavi mrež, ulovu in uvozu novih mladic in na izkustven način doživijo ribogojnico in delovne postopke v njej.

-         V smeri ustvarjalnega turizma, kjer gre za izvirno povezovanje z ostalimi lokalnimi ponudniki, izpostavljanje avtentičnosti, ustvarjanje drugačnega produkta in spodbujanje ustvarjalnosti, smo razvili idejo o interaktivnem muzeju ribogojnice, ki se lahko (prototipno) razvije tudi v digitalni obliki – kot aplikacija.

Na podlagi analize obstoječega stanja podjetja Fonda.si smo se osredotočili na tista področja dela, kjer smo identificirali možnosti za smiselno nadgradnjo. Na področju izobraževalnega turizma smo raziskali možnosti vključitve ponudbe podjetja Fonda.si v programe vzgojno – izobraževalnih institucij. V ta namen smo zbrali informacije o razpisih ter programih za učne načrte v izobraževalnih institucijah.

Za podjetje smo pripravili poslovni model, ki ga podjetje še ni imelo, za namen hitrega pregleda nad prihodki in odhodki z naslova turistične dejavnosti, ki predstavlja dobro osnovo za nadaljnji razvoj učinkovitega podjetniškega modela.

Podjetje Fonda.si je potrebovalo promocijski material za turistične produkte v fizični obliki, zato smo študentje pripravili brošuro, kjer so zbrane informacije o vseh turističnih storitvah podjetja Fonda.si. Koncept promocijske brošure smo zasnovali na način, da smo opisali turistične produkte in jih predstavili na izviren način.

Za namen digitalnega trženja smo ustvarili Facebook stran “Fonda Turistica” v angleškem jeziku, ki lahko služi kot model za nadaljnje promocijske aktivnosti turističnih produktov podjetja Fonda.si. Zanimivi posnetki, fotografije, recepti, ki smo jih zbrali iz arhiva podjetja Fonda.si, so poželi pravo navdušenje med uporabniki  Facebooka in le v enem tednu se je nabralo več kot 800 sledilcev strani Facebook Fonda Turistica. Za uspeh in izvirnost pri snovanju spletne promocije smo prejeli pohvalo s strani milanske trženjske agencije in lokalnih podjetij, ki so spremljali objave in sledili Facebook strani Fonda Turistica. O poteku samega projekta smo pisali tudi spletni dnevnik na družbenem omrežju Tumblr, ki je odprt za širšo javnost (Fonda Turistica).

Projekt »Kulinarični nasveti za pripravo rib na zdrav način in kuharski recepti za ribogojnico FONDA«

Študentje Luka Marinšek, Nina Širaj, Tjaša Čehovin, Melina Colsani, Zorica Georgiev, Katja Klobasa, Ana Škreblin Pirjevec, Tina Kocjančič, Diana Košir in Sandra Peršin Nemec smo pod vodstvom pedagoških mentorjev dr. Ane Petelin, Mojce Bizjak, doc. dr. Tamare Poklar Vatovec in izr. prof. Jonatana Vinklerja ter delovnega mentorja dr. Irene Fonda poskušali pomagati podjetju Fonda.si pri iskanju rešitev, kako posameznikom približati uživanje rib in ribjih izdelkov. Ključen del pri tem pa je bil vsekakor priprava ribjih jedi in ribjih izdelkov, kar predstavlja za samega potrošnika velik problem. Prav zaradi tega smo se v projektu osredotočili na iskanje rešitev, kako posameznikom približati različne postopke za pripravo ribjih jedi, ter jih predstavili tako, da bodo koristni za vsakogar. Izhajali smo iz že pozabljenih kulinaričnih receptov Sredozemlja. Nekaj osnovnih postopkov predpriprave in priprave ribjih jedi smo tudi posneli. Poleg tega smo pripravili nekaj kratkih posnetkov na temo kako prepoznati svežo ribo, kako filirati ribo, kako očistiti ribo ter kako narediti sashimi in pripraviti ribjo osnovo. Nadalje smo za ribe in ribje jedi pripravili tudi izračune hranilnih in energijskih vrednosti. Izračuni hranilnih in energijskih vrednosti, postopki priprave jedi in recepture pa so predstavljeni v spletni brošuri in na družabnem omrežju Facebook - profil Fonda Turistica in spletni strani podjetja. Med potekom projekta smo pripravili tudi kulinarično delavnico z namenom spoznavanja priprave morskih jedi in preizkušanja nekaterih receptov. Kulinarično delavnico smo tudi posneli, njen krajši videoposnetek je predstavljen na družabnem omrežju Facebook - profil Fonda Turistica.

Študentje so pri tem pridobivali nova znanja, izkušnje in razvijali svoje kompetence. 

Verjamemo, da bodo rezultati projekta vsakemu izmed nas olajšali in približali pripravo ribjih jedi.

Projekt »Smoothie za zdravje«

V projektu Smoothie za zdravje so sodelovali študenti Univerze na Primorskem: Alja Šavle, Blažka Poklič, Saša Šušteršič, Špela Munda, Katja Fricelj, Seit Demiri, Jerneja Horvat, Nika Žuna in Lucija Jankovski.

V Sredozemlju imamo več kot 50.000 različnih vrst rastlin in veliko izmed njih ima uporabno prehransko vrednost. Žal pa v današnjem času vse preveč posegamo po industrijsko pripravljeni hrani; posledično smo priča porastu kroničnih nenalezljivih obolenj. Namen projekta je tako bil ozavestiti ljudi o ponovni uporabi rastlinskih vrst Sredozemlja, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje. V okviru interdisciplinarnega projekta smo s partnerjem iz gospodarstva Edimom Šabanovičem iz gospodarstva GLOBAL, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., PE: SuperSok začeli celostno podajati informacije o hranilni in energijski vrednosti ter o pozitivnih učinkih bioaktivnih snovi že obstoječih Smoothie napitkov preko izdelane brošure in nadgrajene spletne strani. S specifičnim programom OPKP smo izračunali energijske in hranilne vrednosti že obstoječih napitkov ter tako pripomogli k razvoju družbe in boljši seznanitvi potrošnika o izdelku. Informacije o hranilnih in energijskih vrednostih ter pozitivnih učinkih bioaktivnih snovi so po opravljenem projektu potrošnikom dostopne v obliki brošure ter predstavljene na spletni strani gospodarske družbe. Poleg tega smo v okviru projekta razvili tri nove recepte za napitke, ki vsebujejo bioaktivne snovi avtohtonih rastlinskih vrst in imajo pozitivni učinek na zdravje. Tudi novim napitkom je bila izračunana hranilna in energijska vrednost – vse informacije o novih napitkih so na voljo v brošuri in v zgibanki.  Ker je ponudba v gostinstvu izvzeta iz označevanja hranilne in energijske vrednosti jedi in napitkov smo z aplikacijo IJS eDietetik podjetju Global d.o.o., PE Supersok kot prvi vzpostavili označevanje hranilne vrednosti in s tem doprinesli k informiranju potrošnikov in spremljanju kakovosti smoothijev. Doprinos projekta pa je zaokrožen tudi z analizo trga in s podanimi možnostmi za povečanje konkurenčnosti, ki bodo v pomoč gospodarski družbi za nadaljnje delo. Inovativni pristopi projekta so se odrazili predvsem v timskem delu projekta, ker so bili vključeni študenti zelo različnih študijskih programov.  Projekt je zajemal analizo znanstvene in strokovne literature – študentje so iskali pozitivne učinke avtohtonih sredozemskih rastlinskih vrst, kar je bilo ključno za opis številnih že obstoječih in novo-nastalih Smoothie napitkov. Projekt je zajemal tudi analizo vseh sestavin v Smoothie napitkih z uporabo računalniškega programa »Odprta platforma za klinično prehrano«. Ta del je bil ključen za podajo energijskih in hranilnih vrednosti vseh napitkov.  En del projekta je bil posvečen tudi za pripravo treh novih receptov za Smoothie napitke, ki imajo pozitivne učinke na zdravje in so sestavljeni iz rastlinskih vrst našega okolja. Vso teoretično znanje je bilo na koncu preneseno v nadgradnjo spletne strani in v pripravo brošure in zgibanke za potrošnike.  V zadnjem delu so študentke s specifičnim programom grafično in jezikovno uredile brošuro in zgibanko, ki sta gospodarski družbi na voljo za tisk. Vse te koristne informacije za potrošnika imajo potencial za samo podjetje - večjo prodajo, boljšo prepoznavnost in večjo konkurenčnost podjetja.

Poleg utečenega timskega dela, medsebojnega sodelovanja med študenti, pedagoškimi in delovnimi mentorji nas še posebno navdušuje dejstvo, da lahko več projektov združimo in rezultate prikažemo kot celoto dela posameznih skupin. Trije združeni projekti Kulinarični nasveti za pripravo rib na zdrav način in kuharski recepti za ribogojnico FondaRazvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici Fonda ter Smoothie za zdravje tako predstavljajo skupek rešitev in idej za celovito razširitev in nadgradnjo turistične ponudbe Fonda.si, ki temelji na trajnosti, povezovanju med deležniki na destinaciji ter obogatitvi turistične ponudbe v Primorski regiji.

Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba