Novice - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice

Portorož, 16.3.-19.3., 6.2.2017

Obvestilo o tečaju za lokalne turistične vodnike 2017

Spoštovani,

vabimo vas na strokovni tečaj za lokalne turistične vodnike, ki ga v skladu z Odlokom treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran) iz leta 2006 organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Tečaj bo potekal 16. 03.-19. 03. 2017, v stavbi Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, 6320 Portorož.  Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika na območju štirih obalnih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre. Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del. Prvi, teoretični del zajema predavanja, drugi del pa vaje v nastopanju. Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne institucije in predstavniki tako zasebnega kot javnega turističnega sektorja. 

Izpit bo v nedeljo, 02. 04. 2017. Vsi udeleženci prejmejo CD Slovenska Istra/Obala in CD Slovenska Istra/Zaledje ter gradivo predavateljev, ob uspešno zaključenem izobraževanju pa prejmejo izkaznico lokalnega turističnega vodnika.

Stroške tečaja (predavatelji), organizacije (najem prostora, najem avtobusa, izdelava izkaznic in drugo) in gradiv v večjem delu krije Turistično združenje Portorož, g. i. z. Kotizacija znaša 200,00 €. Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) do vključno petka, 10. 03. 2017, pošljete po pošti, e-mailu ali osebno dostavite na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož, z dokazilom o vplačani kotizaciji. Kotizacija se vplača na TRR TRR: SI56 1010 0003 2634 190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija.

Informacije o vsebini in prijavi na tečaj pridobite na telefonski številki 05/674 82 63 ali na elektronskem naslovu elena@portoroz.si.

  

Turistično združenje Portorož, g. i. z.                                     

*********************************************************************************

POMEMBNO:

4. člen O D L O K A o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Koper, Izola in Piran:

"Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi kandidat opravljati vodenje, in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne šole." "Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov."

 

 

Prilogi:

Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba