Novice - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice

7.3.2016

Razpis za direktorja Turističnega združenja Portorož, g. i. z.

Na osnovi sklepa Skupščine Turističnega združenja Portorož, g. i .z. z dne 17. 12. 2015, Nadzorni svet združenja razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA

Turističnega združenja Portorož, g. i. z.

Poleg splošnih zakonskih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, mora na osnovi pogodbe o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja imenovana oseba izpolnjevati še naslednje pogoje:

a) ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma enakovredno izobrazbo,

b) ima najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj s področja organizacije, upravljanja in vodenja, prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja turizma,

c) obvlada poleg slovenskega in italijanskega jezika še najmanj angleški ali nemški jezik,

d) obvlada programska orodja,

e) pripravi program združenja.

Kandidat mora dostaviti:

a) kratek življenjepis,

b) dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Direktor združenja mora biti državljan Republike Slovenije.

Direktor ne sme opravljati pridobitne dejavnosti z delovnega področja združenja, sicer je lahko predčasno razrešen in mu preneha delovno razmerje.

Direktor bo imenovan za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 


Rok za prijavo je do vključno 21. 3. 2016.


Kandidati morajo prijavo na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev nasloviti na:

Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož, s pripisom  "Ne odpiraj - razpis za direktorja."

Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba