Novice - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice

Portorož, 14.3.2016

Obvestilo o tečaju za lokalne turistične vodnike 2016

Vabimo vas na strokovni tečaj za lokalne turistične vodnike, ki ga v skladu z Odlokom treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran) iz leta 2006 organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z. Tečaj bo potekal 07., 08. in 17. 04. 2016. Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika na območju štirih obalnih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre.

Tečaj bo potekal na sedežu Krajevne skupnosti Portorož in bo vseboval teoretični in praktični del. Prvi del zajema predavanja, našteta v predmetniku, praktični del pa predstavljajo vaje v nastopanju. Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne strokovne inštitucije in predstavniki zasebnega turističnega sektorja. Izpit bo v sredo, 27. 04. 2016. Vsi udeleženci tečaja prejmejo CD Slovenska Istra/Obala in CD Slovenska Istra/Zaledje ter gradivo predavateljev, ob uspešno zaključenem izobraževanju pa prejmejo izkaznico lokalnega turističnega vodnika. Stroške tečaja (predavatelji), organizacije (najem prostora, najem avtobusa, izdelava izkaznic in drugo) in gradiv v večjem delu krije Turistično združenje Portorož, g. i. z. Kotizacija znaša 200,00 €. Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) do vključno četrtka, 31. 03. 2016, pošljete po pošti, e-mailu ali osebno dostavite na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož, z dokazilom o vplačani kotizaciji. Kotizacija se vplača na TRR 10100-0032634190, odprt pri Banki Koper, PE Lucija.

 Informacije o vsebini in prijavi na tečaj pridobite na telefonski številki 05/674 82 63 ali na elektronskem naslovu elena@portoroz.si.

 Lokacija: stavba Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, Portorož

Prijavnico na tečaj najdete na dnu strani.

 

Predmetnik in urnik tečaja:

1. DAN  četrtek, 07. 04. 2016

08:30-09:00 Predstavitev turistične destinacije Portorož & Piran  (Elena Šverko, TZP)

09:00-09:30 Predstavitev in komunikacija blagovne znamke (Lea Šuligoj, TZP)

09:30-10:00 Arheološki park Simonov zaliv (Ivana Pintarič, Mateja Ravnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino)

10:00-10:15 Odmor

10:15-11:15 Turistično vodenje – splošni pojmi, turistična zakonodaja (Miran Ibrahimagič, Top Line d.o.o. Portorož)

11:15-12:30 Kodeks obnašanja, tehnike vodenja izletov, vaje v nastopanju, orientacijsko spoznavanje regije (Miran Ibrahimagič, Top Line d.o.o. Portorož)

12:30-13:30 Odmor

13:30-14:15  Reševanje problematičnih situacij, psihologija za turistične vodnike 

(Miran Ibrahimagič, Top Line d.o.o. Portorož)

14:15-15:00 Vodenje na ladjah (Miran Ibrahimagič, Top Line d.o.o. Portorož)

15:00-15:15 Odmor

15:15-16:15 Turistična destinacija Koper (Peter Žudić, TO Koper) in Naravni rezervat Škocjanski zatok (Bojana Lipej)

16:15-17.15 Sistem vodenja enodnevnih izletov za potniške ladje (Taja Maček, Atlas Express Portorož) 


2. DAN petek, 08. 04. 2016

 08:00-09:30 Istrska kulinarika (Irena Fonda)

09:30-09:45 Odmor

09:45-10:45 Kulturna dediščina obmorskih mest Kopra, Izole in Pirana (Duška Žitko, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran)

10:45-11:00 Odmor

11:00-12:00 Kulturna dediščina obmorskih mest Kopra, Izole in Pirana (Duška Žitko, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran)

12:00-13:00 Odmor

13:00-14:00 Zavarovana območja narave (Brina Knez, JZ Krajinski park Strunjan)

14:00-14:15 Odmor

14:15-14:45 Predstavitev novih turističnih produktov (Tina Žlebnik, GO Portorož)

14:45-15:15 Predstavitev novih turističnih produktov (Urška Stanič, IstraTerra)

15:15-15:30 Odmor

15:30-16:15 Predstavitev novih turističnih produktov (Autentica - turistično razvojna agencija)

16:15-17:00 Predstavitev kolesarskega turizma (mag. Goran Sambt, KD Raketa)

 

3. DAN nedelja, 17. 04. 2016

09:00-17:00 Avtobusni vodeni študijski izlet po Slovenski Istri

IZPIT sreda, 27. 04. 2016

09:00-18:00 Avtobusni vodeni študijski izlet po Slovenski Istri

 

POMEMBNO:

 

4. člen O D L O K A o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Koper, Izola in Piran:

"Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi kandidat opravljati vodenje, in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne šole."

 "Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov."

Turistično združenje Portorož, g. i. z.                                     

                          

Vodja tečaja:

Elena Šverko

 

v.d. direktorja:

mag. Patricija Gržinič

  
Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba