Novice - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice

Krajevna skupnost Portorož, 16.4.2014

Obvestilo o tečaju za lokalne turistične vodnike 2014

OBVESTILO O TEČAJU ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE 2014

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite strokovnega tečaja za lokalne turistične vodnike, ki ga v skladu z Odlokom treh obalnih občin organizira Turistično združenje Portorož, g. i. z. 22., 23. in 25. 05. 2014. Uspešno opravljen tečaj bo osnova za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika na območju treh obalnih občin Koper, Izola in Piran ter za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre.

Tečaj bo potekal na sedežu Krajevne skupnosti Portorož in bo vseboval teoretični in praktični del. Prvi del bo zajemal predavanja, našteta v predmetniku, praktični del pa predstavljajo vaje v nastopanju. Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne strokovne inštitucije in predstavniki zasebnega turističnega sektorja. Datum izpita bo nedelja, 08. 06. 2014. Vsi udeleženci tečaja bodo prejeli CD Slovenska Istra/Obala in CD Slovenska Istra/Zaledje ter gradivo predavateljev, ob uspešno zaključenem izobraževanju pa bodo prejeli izkaznico lokalnega turističnega vodnika.

Stroške tečaja (predavatelji), organizacije (najem prostora, najem avtobusa, izdelava izkaznic) in gradiv bo v večjem delu pokrilo Turistično združenje Portorož, g. i. z. Kotizacija za udeležence znaša 190,00 €. Na tečaj se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico (v prilogi) do vključno četrtka, 15. 05. 2014 pošljete po pošti, po e-mailu ali osebno dostavite na Turistično združenje Portorož, g. i. z., Obala 16, 6320 Portorož, hkrati z dokazilom o vplačani kotizaciji. Kotizacijo lahko vplačate na TRR 10100-0032634190, odprt pri Banki Koper PE Lucija  oziroma jo vplačate na sedežu Turističnega združenja Portorož, g. i. z.

Informacije o vsebini in prijavi na tečaj pridobite na telefonski številki 05/674 82 60 ali na elektronskem naslovu info@portoroz.si.

Lokacija: stavba Krajevne skupnosti Portorož, Obala 16, Portorož

Predmetnik in urnik tečaja:

1. DAN - četrtek, 22. 05. 2014

08:30 - 09:00 Predstavitev turistične destinacije Portorož & Piran  (Patricija Gržinič, TZP)

09:00 - 09:30 Storytelling (Lea Šuligoj, TZP)

09:30 - 11:O0 Turistično vodenje – splošni pojmi, Turistična zakonodaja (Miran Ibrahimagič/Žiga Uhelj,Top Line d.o.o. Portorož)

11:00 - 11:15 Odmor

11:15 - 12:15 Kodeks obnašanja (Miran Ibrahimagič/Žiga Uhelj, Top Line d.o.o. Portorož)

12:15 - 13:15 Odmor

13:15 - 14:15 Tehnike vodenja izletov, vaje v nastopanju, orientacijsko spoznavanje regije (Miran Ibrahimagič/Žiga Uhelj, Top Line d.o.o. Portorož)

14:15 - 15:15 Reševanje problematičnih situacij, psihologija za turistične vodnike  (Miran Ibrahimagič/Žiga Uhelj, Top Line d.o.o. Portorož)

15:15 - 15:30 Odmor

15:30 - 16:15 Vodenje na ladjah (Miran Ibrahimagič/Žiga Uhelj, Top Line d.o.o. Portorož)

2. DAN - petek, 23. 05. 2014

08:00 - 09:00 Istrska dediščina (Alberto Pucer, Piranski arhiv)

09:00 - 09:15 Odmor

09:15 - 10:15 Istrska "kužina" (Alberto Pucer, Piranski arhiv)

10: 15 -10:30 Odmor

10:30 - 11:30 Kulturna dediščina obmorskih mest Kopra, Izole in Pirana (Duška Žitko, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran)

11:30 - 11:45 Odmor

11:45 - 12:45 Kulturna dediščina obmorskih mest Kopra, Izole in Pirana (Duška Žitko, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran )

12:45 - 13:45 Odmor

13:45 - 15:45 Naravna dediščina slovenske Istre (Alenka Popič, Javni zavod Krajinski park Strunjan )

15:45 - 16:00 Odmor

16:00 - 17:00  Sistem vodenja enodnevnih izletov za potniške ladje (Taja Maček, Atlas Express Portorož)

3. DAN - nedelja, 25. 05. 2014

09:00 - 17:00 Avtobusni vodeni študijski izlet slovenska Istra (Miran Ibrahimagič, Top Line d.o.o. Portorož )

IZPIT - nedelja, 08. 06. 2014

 

POMEMBNO!

4. člen O D L O K A o lokalnem turističnem  vodenju na območju občin Koper, Izola in Piran:

"Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opravljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, ki vključuje tudi preizkus znanja iz jezika, v katerem želi kandidat opravljati vodenje,in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov. K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne šole."

"Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev  iz prvega odstavka tega člena, le z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov."

 

Turistično združenje Portorož, g. i. z.                                                               

Vodja tečaja: mag. Patricija Gržinič

Direktor: Jadran Furlanič                                                                                    

Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba