Novice - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Novice

2.4.2014

Vabilo za najem stojnice v okviru prireditve »Solinarski praznik ob prazniku Sv. Jurija 2014«

Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož - Portorose objavlja vabilo za najem stojnice v okviru prireditve »Solinarski praznik ob prazniku Sv. Jurija 2014«.

Stojnice bodo postavljene na Tartinijevem trgu, v Piranu, kot popestritev ponudbe v času 12. Solinarskega praznika in praznika Sv. Jurija, v soboto 26.4.2014.  Na voljo bo do 15 stojnic, kjer bo možno prodajati:

-          stojnice za prodajo raznolikega trgovskega blaga s solinarskimi motivi (solinarske obleke, slamniki, okraski, unikatne torbice, izdelke iz stekla, gline, dišavnice, …),

-          stojnice s ponudbo domačih izdelkov umetnostne in rokodelske obrti (slike, glinene figurice, kipci…),

-          stojnice s ponudbo domačih pekovskih in drugih prehrambnih artiklov,

-          stojnice s kulinarično ponudbo (vino, oljčno olje,)

-          stojnice s ponudbo naravne kozmetike (mila, mazila…)

-          drugo, vezano na naravno in kulturno dediščino okolja ter pomen in vsebino praznika.

 

Stojnice se bodo oddale v najem za določen čas: 26.4.2014 od 10.00 do 21.00 ure na Tartinijevem trgu v Piranu. Višina najema stojnice za praznik znaša  20 € z DDV na stojnico.

Ponudniki so dolžni znesek uporabnine poravnati vnaprej, preko plačilnega naloga na TRR, 01290-6030358988, sklic:001300411-100 po tem, ko dobijo elektronsko obvestilo o izboru s strani organizatorja. Ponudniki, ki ne bodo poravnali obveznosti do 24.4.2014, ne bodo mogli sodelovati na prireditvi.

Vsak ponudnik se lahko prijavi za prodajo na eni stojnici. Komisija bo izmed prijavljenih izbrala najprimernejše ponudnike in jih razvrstila glede na ponudbo. Stojnice nimajo priključkov za električno energijo.

 

Ponudnik mora v oddani ponudbi navesti namembnost prodaje, ki jo želi opravljati, prav tako pa morajo ponudniki izpolnjevati pogoj, da so registrirani za opravljanje dejavnosti ter da imajo poravnane vse obveznosti do Avditorija Portorož Portorose.

Ob izpolnjevanju pogojev, bodo merila za izbor naslednja:

-          avtohtonost ponudbe (poudarek na domači in ročni izdelavi, tipičnih spominkih, povezanost izdelkov s praznikom …),

-          tematska vključenost Piranske soli v izdelke,

-          prednost bodo imeli ponudniki s stalnim prebivališčem v občinah Piran, Koper in Izola ali tisti katerih  pravna oseba ima sedež na naslovu katere od prej naštetih občin.

 

Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva. Vloga se šteje za popolno v kolikor je oddana na pravem obrazcu in ima vse potrebne priloge in dokazila. Prijave z dokazili:

-          v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan prijavni obrazec 1a,

-          fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list,

-          kratko predstavitvijo ponudnika,

-          ter besedilnim in slikovnim opisom izdelkov, ki se bodo prodajali

je potrebno priporočeno poslati najkasneje do 16.4.2014 do 12. ure na naslov: Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož, s pripisom »Prodajna mesta – Solinarski praznik«.  Izbor ponudb in žreb številk stojnic bo komisija opravila 18.4.2013 ob 10. uri.

Pojdi na seznam
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba