Arhiv - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Arhiv

Dragotine piranskega arhiva

Neprecenljivo vrednost ima raznovrstno arhivsko gradivo, ki sega daleč nazaj v leti 1173 in 1187, prepisa najstarejših dokumentov pa celo v leti 1036 in 1041. Govori o preteklosti Pirana in njegovih prebivalcih, njegovem ožjem in širšem zaledju, večjem delu Istre in ne nazadnje o vlogi Pirana v evropskem prostoru. Arhiv hrani številne pergamentne notarske listine, dukale (doževa pisma), testamente (oporoke), kodekse (mestne statute, vicedomske knjige, notarske knjige …) itn., ki predstavljajo bogat vir za zgodovinarje, etnologe, umetnostne zgodovinarje, jezikoslovce … Najstarejši v originalu in celoti ohranjen statut mesta Piran je iz leta 1307. Poleg navedenega je v arhivu tudi veliko različnega gradiva iz beneškega, francoskega, avstrijskega, italijanskega in jugoslovanskega oziroma slovenskega obdobja. Arhiv hrani tudi gradivo likvidiranih podjetij Občine Piran (Rudnik Sečovlje, Ladjedelnica Piran, Jadranka Piran …), številnih šol, sodišč, nekaterih pomembnih družin (Tartini, Gabrielli …), različne zbirke, načrte, plakate, fotografije … 

Na osnovi tega bogatega gradiva so tako domači kot tudi tuji raziskovalci (iz Italije, Hrvaške, Nemčije, Švice, Avstrije, ZDA …) napisali številna zgodovinska dela, razprave, referate, diplomske in seminarske naloge, doktorske disertacije, pripravili številne zanimive razstave itn. Podatki iz raznolikega starega arhivskega gradiva so bili uporabljeni tudi za dokumentarne televizijske in radijske oddaje. In prav na te načine »mrtvo« arhivsko gradivo zaživi, saj ga tako spozna širša javnost. Na enem od dveh kamnitih stebrov za zastave ob vhodu na Tartinijev trg je vklesan latinski stavek, ki se v prevodu glasi: »Po naših molitvah boš varna ostala, zemlja piranska.« Danes z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je del te »piranske zemlje« tudi njen arhiv, na katerega so bili ponosni naši predniki, smo ponosni mi in bodo nedvomno tudi naši zanamci, kajti arhiv je osebna izkaznica in duša mesta.

Informacije

On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba