Lov - Portorož in Piran
SI
Povpraševanje
SI

Lov

Trditev, da narave nismo dobili od dedov, ampak so nam jo zaupali vnuki, ni niti nova niti naša. Lovci se trudimo, da bi varstvo narave prodrlo v zavest in ravnanje slehernega izmed nas, predvsem pa, da bi ta čut pridobili mladi. Ena od trajnih nalog in odgovornosti lovcev je skrb, da so število in vrste divjadi v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi. Če se to ravnovesje poruši, prihaja do velikih gospodarskih škod na poljščinah in v gozdovih, divjad je vse pogosteje žrtev civilizacijskega napredka oz. prometa, bolezni itn. Skoraj stoletna tradicija Lovske zveze Slovenije nas navdaja s ponosom.

Sonaravno gospodarjenje in varstvo divjadi je vedno bilo naše strokovno in etično vodilo. Tudi zato lahko v naših gozdovih še vedno srečamo volka, medveda ali risa; divjad, ki je v velikem delu Evrope že izginila. Naš moto je še vedno: obstajamo zato, da varujemo divjad in naravo. V slovenski lovski organizaciji je v 416 družinah včlanjenih nekaj manj kot 22 tisoč članov. Lovec lahko postane vsak, ki se za to usposobi in ki spoštuje Etični kodeks slovenskih lovcev.

V mednarodnem merilu je slovenska lovska organizacija izredno spoštovana. LZS je članica združenja evropskih lovskih zvez (FACE), Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC) in Mednarodne zveze za ohranitev narave in naravnih virov (IUCN). Pomembno pa je tudi sodelovanje s sosednjimi državami, kjer našo organiziranost ter strokovno delo pri ohranjanju narave in divjadi postavljajo za zgled.

Dovoljenje za lov je mogoče pridobiti na vseh mednarodnih mejnih prehodih, kjer je treba tudi prijaviti orožje.

Ponudniki

Lovska zveza Slovenije 

Župančičeva 9, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 09 10
F: +386 (0)1 241 09 26

Strelsko društvo Portorož 

Stara cesta 5, 6320 Portorož

T: +386 (0)5 673 45 16
T: +386 (0)5 671 03 90
T: +386 (0)41 357 126
F: +386 (0)5 671 03 95

Strelsko društvo Piran 

Ul. Karla Marxa 24, 6330 Piran

T: +386 (0)5 671 03 90
F: +386 (0)5 671 03 95

Ulov 

Obala 114, 6320 Portorož

T: +386 (0)5 677 98 50
T: +386 (0)41 673 922
F: +386 (0)5 677 98 51
On-line rezervacija
Namestitev
Prihod Odhod
+386 (0) 5 674 22 20 booking@portoroz.si  
Posebna ponudba